Vertrouwenspersoon bij geweld of misbruik

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgevers en werknemers in de  kinderopvang en peuterspeelzalen hebben hier een grote taak in. De continue screening van iedereen die in de kinderopvang werkt en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij.

Lees meer hierover in het document Vertrouwensinspecteur – bij geweld of misbruik welke je kunt vinden op de volgende pagina Documenten vraag- en gastouders.