Verscherpte controles belastingdienst toeslagen.nl

De Belastingdienst heeft verscherpte controles ingevoerd om teveel betaalde kinderopvangtoeslag terug te halen (toeslagen.nl) . Deze verscherpte controle is ingesteld naar aanleiding van meerdere fraude gevallen. Volgens de Belastingdienst zal één op de drie ontvangers van kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. 

BOinK werd hierover geïnterviewd bij BNR Nieuwsradio. Wij willen het beeld nuanceren dat op dit moment bestaat, omdat er in 98% van de gevallen geen sprake is van fraude. Fraude en het feit dat een bepaalde regel te ingewikkeld is, mag niet door elkaar gehaald worden. Daarnaast zullen er net zoveel mensen zijn die geld terug krijgen van de Belastingdienst, als het aantal mensen dat geld moet terugbetalen.

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat het systeem voor kinderopvangtoeslag veranderd zal worden. In de toekomst zal de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de aanbieders van kinderopvang worden uitbetaald, in plaats van direct aan de ouders. BOinK staat hier positief tegenover, mits het systeem eerst een aantal jaar uitvoerig getest wordt. Op deze manier kunnen de huidige problemen omtrent kinderopvangtoeslasg voorkomen worden.

Bron: www.Boink.info