Veel gestelde vragen voor gastouders

Hoe word ik gastouder?

Je kunt gastouder worden als je in het bezit bent van een relevante opleiding, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geldig EHBO-certificaat voor kinderen. Wil je meer weten? Meld je dan vrijblijvend aan via ons aanmeldformulier.

Is mijn diploma geschikt?

Zie het hoofdstuk omtrent Gastouder.

Hoe kom ik aan een EHBO-certificaat?

Caroline, werkzaam bij het GOB, is een erkend instructrice EHBO van het Oranje Kruis. Gastouders kunnen dus de cursus bij het Gastouderbureau volgen. De cursus wordt gegeven in groepjes van maximaal 6 personen.

Wat is een VOG verklaring?

Een VOG staat voor “Verklaring Omtrent het Gedrag” en is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. De aanvraag van een VOG kost € 33,85 en komt voor jouw rekening. Indien de opvang bij jou thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor alle volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen om een VOG aan te vragen. Je kunt de kosten van de VOG van je inkomsten aftrekken.

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

In het LRKP staan de gegevens van alle Nederlandse geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen, zo ook onze gastouders. Een voorziening wordt pas opgenomen in dit register na inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Het LRKP wordt vaak afgekort naar het LRK.

Hoe lang duurt de registratie bij het LRKP?

Voor de registratie van een nieuwe gastouder hanteert de gemeente een termijn van maximaal 10 weken.

Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Alle gemeentes krijgen van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRKP.
Wil je weten of jouw gemeente leges heft? Neem dan contact met je gemeente of met ons op.

Kan ik bij mij thuis opvang bieden?

Ja, als je huis aan een aantal voorwaarden voldoet kan de opvang gewoon bij jou thuis plaatsvinden.

Kan ik op meerdere locaties opvang bieden?

Ja, je kunt op meerdere locaties opvang bieden.

Wat doet het gastouderbureau voor gastouders?

Het GOB biedt ondersteuning aan gastouders in de vorm van een pedagogisch beleidsplan, jaarlijkse gesprekken, het aanbieden van kinder-EHBO herhalingslessen in kleine groepjes en bemiddeling en begeleiding bij problemen. Op deze manier staan onze gastouders er nooit alleen voor. Jaarlijks wordt er door een van onze medewerkers een risico-inventarisatie en een evaluatie uitgevoerd. Dit omdat met het ouder worden van een kind andere risico’s in beeld komen.

Kan ik bij meerdere gastouderbureaus aangesloten zijn?

Ja, dat kan. Middels een wijzigingsformulier regelen wij voor je dat je een extra bemiddelingsrelatie met ons aangaat. Dit wordt officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hoeveel kinderen mag ik opvangen?

Je mag maximaal 6 kinderen opvangen. Dit is afhankelijk van de opvanglocatie, de leeftijden van de kinderen en (de leeftijden van) je eigen kinderen. Dit kun je ook vinden in het pedagogisch beleidsplan. 

Wanneer ontvang ik als gastouder mijn vergoeding?

Als gastouder ontvang je jouw gastoudervergoeding binnen 2 werkdagen nadat de betaling van de factuur door ons is ontvangen. 

Kan ik ook gastouder worden als ik nog geen geschikte opleiding heb, maar deze wel zou willen volgen?

Ja, dat kan. Er worden door meerdere organisaties verkorte opleidingen Helpende Zorg en Welzijn 2 aangeboden, speciaal voor gastouders. Bel ons gerust voor meer informatie.

Wat heb ik nog meer nodig als ik gastouder wil worden?

– Als je gastouder wilt worden dien je aan bepaalde eisen te voldoen:
– In het bezit van een geschikt diploma, of bereid zijn deze te behalen
– In het bezit zijn van een geldig certificaat kinder-EHBO, of bereid zijn deze te behalen
– Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanleveren.
– Wanneer de opvang in je eigen huis plaatsvindt dien je ook van alle mede-bewoners van 18 jaar en ouder een VOG aan te leveren

Wanneer kan ik starten als gastouder?

Je kunt gaan starten als gastouder wanneer je over alle gevraagde kwalificaties beschikt en staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP). Dit is na een controle van de GGD.

Waar moet mijn woning aan voldoen?

De woning moet geschikt zijn om kinderen in op te vangen. De woning heeft bij voorkeur een tuin of een speelgelegenheid in de directe omgeving, een apart slaapkamertje voor de kinderen, is rookvrij en er is voldoende ruimte binnen en buiten. Eén van onze bemiddelingsmedewerkers beoordeelt of een woning geschikt is voor het starten van een thuisopvang. Dit doet zij door het uitvoeren van een risico- inventarisatie.

Hoe kom ik in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen? (LRKP)

Zodra je alle benodigde documenten hebt ingeleverd (diploma, kinder EHBO-certificaat, VOG, kopie ID-bewijs) en wij een risico-inventarisatie op de opvanglocatie gedaan hebben, versturen wij een aanvraag naar de gemeente om jouw opvanglocatie te registreren in het LRKP. De gemeente schakelt de GGD in en deze komt op afspraak de opvanglocatie beoordelen. Ze kijken o.a. of je alle documenten compleet hebt en of je op de hoogte bent van de protocollen. Dit kan maximaal 10 weken duren.

Wat is het uurtarief van een gastouder?

Ons adviestarief voor gastouders ligt rond de € 6,50 – € 6,75 per uur. Als gastouder ben je vrij om je eigen uurtarief te bepalen. Ons advies is om bij het bepalen van je tarief, rekening te houden met de opleiding die je hebt genoten, de opvanglocatie, de ervaring en het aanbod van andere gastouders bij jou in de buurt. Wanneer je de opvang bij de ouders thuis verzorgt zal het uurtarief in de meeste gevallen tussen de € 15,00 en € 18,00 per uur liggen, ongeacht het aantal kinderen.

Waar moet ik aan voldoen als ik als zelfstandig ondernemer aan de slag wil?

Als je als gastouder als zelfstandig ondernemer gezien wordt door de belastingdienst en je aan de verschillende voorwaarden voldoet kan dit je behoorlijk wat fiscale voordelen opleveren.

De voorwaarden zijn:
• 1225 uur per jaar werkzaam als gastouder 
• Minimaal drie opdrachtgevers per jaar (ouders)
• Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) is raadzaam, maar niet verplicht
• Aanmelden bij de belastingdienst
• Continuïteit bieden voor een langere periode aan opdrachtgevers
• Investeringen doen voor je onderneming (denk aan aanschaffen van speelgoed, box, ledikantje)
• Zelfstandig opdrachtgevers werven (d.m.v. website, Facebook pagina, visitekaartjes, flyers)
• Het lopen van debiteurenrisico
• Voeren van boekhouding (betalingen blijven via het gastouderbureau lopen). Het is raadzaam een zakelijke bankrekening te openen

Hoe werkt precies de urenregistratie?

Aan het einde van elke maand vult de gastouder digitaal een urenregistratie in via het Gastouderportaal. De factuur wordt vervolgens verzonden naar de vraagouder. Zodra deze heeft betaald, volgt de uitbetaling aan de gastouder ( i.v.m. de verwerkingstijd) een paar dagen later.

Wij zijn je graag van dienst.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier, mail naar info@gast-ouder.nl of bel op 0486 421637.

Wij helpen je graag verder

Gastouderburau Betsie
Heihoekscheweg 2
5363 SB Velp (NB)
t. 0486 - 421 637

Volg ons op:

 

Onze regio's: Noord-Brabant, Limburg & Gelderland