Wat is een VOG verklaring?

Een VOG staat voor “Verklaring Omtrent het Gedrag” en is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. De aanvraag van een VOG kost € 30,05 en komt voor uw rekening. Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken.

Ga naar vragen overzicht