Veel gestelde vragen voor gastouders

Moet een gastouder belasting betalen?

Moet een gastouder belasting betalen? De verdiensten van een gastouder zijn bruto. Het is belangrijk om te weten dat u als gastouder officieel verplicht bent inkomsten uit arbeid op te geven aan de Belastingdienst. Het al dan niet opgeven van inkomsten uit arbeid is uw eigen verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie en hoogte van uw inkomen kan het zijn dat u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Voor meer informatie neemt u contact op met uw belastingconsulent of kijkt u op de site van de belastingdienst. Tevens kunt u hierover informatie opvragen bij het gastouderbureau.

Verdiensten gastouder

Iedereen in Nederland is verplicht om inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Dat geldt dus ook voor de inkomsten die een gastouder verdient met de opvang. Als gastouder ben je dus niet in loondienst. Als gastouder ontvang je `inkomen uit arbeid’. Dit moet je zelf aangeven bij de belastingdienst. Als de gastouder geen ondernemer is, dan worden de inkomsten opgegeven bij ‘ inkomsten uit overige werkzaamheden’. Met alle andere inkomsten meegerekend, hoeft over de eerste EUR 8.400,- geen inkomstenbelasting betaald te worden. Over het meerdere tot EUR 68.508,- moet 37,10 % betaald worden en daarboven 49,50%. Indien u ouder bent dan de AOW leeftijd dan tellen lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. U dient in alle gevallen aangifte te doen van uw verdiensten. Bent u door de belastingdienst erkend als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting dan gelden voor u afwijkende belastingregels. U moet over uw inkomen altijd nog een inkomensafhankelijke bijdrage  zorgverzekeringswet betalen 5,75%, 2021 (vraag dit na bij uw boekhouder) . (LET OP: Belastingheffing van 2021).

Belastingaangifte als zelfstandig ondernemer

De meeste gastouders worden niet door de Belastingdienst aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Voldoet u wel aan de ondernemerscriteria en merkt de Belastingdienst u aan als zelfstandig ondernemer? In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Als zelfstandig ondernemer geeft u in de aangifte inkomstenbelasting de inkomsten (verminderd met de zakelijke kosten) niet aan in de rubriek ‘inkomsten uit ander werk’ maar in de rubriek ‘Winst uit onderneming’. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de Belastingdienst of vraag onze belastingconsulent naar de mogelijkheden.

Heeft u vragen over belasting betalen als gastouder?

Neem dan contact met ons op.


Hoe word ik gastouder?

U kunt gastouder worden als u in het bezit bent van een relevante opleiding, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geldig EHBO-certificaat voor kinderen. Wilt u meer weten? Meld u dan vrijblijvend aan via ons Aanmeldformulier.


Is mijn diploma geschikt?

Zie het hoofdstuk omtrent Gastouder.


Hoe kom ik aan een EHBO-certificaat?

De eigenaresse van het GOB is een erkend instructrice EHBO van het Oranje Kruis. Gastouders kunnen dus de cursus bij het Gastouderbureau volgen.


Wat is een VOG verklaring?

Een VOG staat voor “Verklaring Omtrent het Gedrag” en is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. De aanvraag van een VOG kost € 30,05 en komt voor uw rekening. Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken.


Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

In het LRKP staan de gegevens van alle Nederlandse geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen, zo ook onze gastouders. Een voorziening wordt pas opgenomen in dit register na inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Het LRKP wordt vaak afgekort naar het LRK.


Hoe lang duurt de registratie bij het LRKP?

Voor de registratie van een nieuwe gastouder hanteert het LRKP een termijn van maximaal 10 weken.


Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Alle gemeentes krijgen van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRKP.

Wilt u weten of uw gemeente leges heft? Neemt u dan contact met uw gemeente of met ons op.


Kan ik bij mij thuis opvang bieden?

Ja, als uw huis aan een aantal voorwaarden voldoet kan de opvang gewoon bij u thuis plaatsvinden.


Kan ik op meerdere locaties opvang bieden?

Ja, u kunt op meerdere locaties opvang bieden.


Kan ik bij meerdere gastouderbureaus aangesloten zijn?

Ja, dat kan. Middels een wijzigingsformulier regelen wij voor u dat u een extra bemiddelingsrelatie met ons aangaat. Dit wordt officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


Hoeveel kinderen mag ik opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen opvangen. Dit is afhankelijk van de opvanglocatie, de leeftijden van de kinderen en (de leeftijden van) uw eigen kinderen. Zie voor alle mitsen en maren het overzicht aantal opvangkinderen.


Wanneer ontvang ik als gastouder mijn salaris?

Als gastouder ontvangt u uw gastoudervergoeding binnen 5 werkdagen nadat de betaling van de factuur door ons is ontvangen. Nadat de vraagouder de factuur heeft betaald duurt het nog enkele dagen voordat het opvangbedrag op uw rekening zichtbaar is.