Klachtenprocedure

Gastouderbureau Betsie is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang.
Mocht je een klacht hebben dan hopen wij uiteraard dat we hier eerst samen over in gesprek kunnen gaan om er samen uit te kunnen komen. Klik hier voor onze klachtenreglement. 
Uiteraard heb je het recht een klacht neer te leggen bij de geschillencommissie.

Hoe werkt de klachtenprocedure?
Neem contact op met degene bij ons gastouderbureau die met de klacht te maken heeft. Wees openhartig over je ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.
Gaat je voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of ben je niet tevreden met de beslissing die wij hebben genomen, richt je dan tot de Geschillencommissie Kinderopvang.
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/ 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
• Uitvoering van de overeenkomst
• Verandering van de overeenkomst
• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
• Kwaliteit van de opvang
• Kosten van de opvang
• Opvangtijden
• Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
• Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang niet?
De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft een klachtenregeling en moet daarin ook een regeling opnemen over de afhandeling van klachten over een gedraging van de gastouder jegens een ouder of een kind. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt je bij het gastouderbureau klagen. Bij een onbevredigende oplossing kunt je terecht bij het Klachtenloket of bij de Geschillencommissie. Alleen ouders kunnen een klacht of geschil indienen.

Wij zijn je graag van dienst.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier, mail naar info@gast-ouder.nl of bel op 0486 421637.

Wij helpen je graag verder

Gastouderburau Betsie
Heihoekscheweg 2
5363 SB Velp (NB)
t. 0486 - 421 637

Volg ons op:

 

Onze regio's: Noord-Brabant, Limburg & Gelderland