Kinderopvangtoeslag 2015

Kinderopvangtoeslag 2015, de veranderingen

Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2015 zijn al bekend gemaakt!  De meeste ouders zullen ongeveer hetzelfde / iets meer betalen aan kinderopvang als in 2014.

Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag

Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in Mei 2014 heeft de Ministerraad de uurprijzen voor 2015 in concept vastgesteld. Het uurtarief wordt naar verwachting verhoogd van € 5,37 euro naar € 5,48. De eigenbijdrage lijst, waarop u kunt zien wat de eigen bijdrage is van de kinderopvang, ontvangt u van ons na prinsjesdag.

Indexering toeslagtabel kinderopvangtoeslag
In een brief met het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015 is de eerste kamer op de hoogte gesteld van de voorgenomen wijzigingen in de kinderopvangtoeslag in 2015. In deze brief van minister Asscher (SZW), is ook een voorstel gedaan om de kinderopvangtoeslagtabel te indexeren. Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.

Aanpassing begrip eerste kind bij een gelijk aantal uren
Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang te weten welk kind belastingtechnisch gezien wordt als kind 1 en welk kind niet. Het eerste kind krijgt namelijk minder kinderopvangtoeslag als het tweede en opvolgende kind. Het kind met de meeste uren kinderopvang blijft kind 1, als een gezin twee kinderen heeft met een gelijk aantal uur opvang, wordt vanaf 2015 het duurste kind gezien als kind 1, dat wat het goedkoopste kind. In de praktijk zal bijna niemand hier mee te maken krijgen.

Ouderschapsverlofkorting in 2015 afgeschaft
Met de ouderschapsverlofkorting kunnen ouders die ouderschapsverlof opnemen een flink belastingvoordeel verkrijgen. Voor ouders die bijvoorbeeld 6 uur per dag werkten en toch een hele dag opvang moesten afnemen, was deze regeling ook gunstig. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft namelijk ook van kracht tijdens het ouderschapsverlof. In 2015 gaat deze regeling verdwijnen.