Gastouderopvang – Update Coronavirus 21-09-2021

CORONA UPDATE 21-09-2021

Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. De actuele versie van de Nederlandse en Engelstalige beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 20 september 2021. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

www.boink.info/beslisboom

CORONA UPDATE 18-08-2021

Hierbij de nieuwste beslisboom (versie 17 augustus 2021). www.boink.info/beslisboom

Update 17 augustus 2021: nieuwe regels na terugkomst van zeer hoog risicogebied en andere wijzigingen

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na (terug)komst uit een zeer hoog risicogebied. Verder zijn er nog drie aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen van de versie van 17 augustus.

Alle wijzigingen op een rij:

 • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
 • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ komt de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig.” te vervallen. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
 • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’

Kinderen vaccineren?

We krijgen vragen over het vaccineren van kinderen. In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) ook immuun kan zijn doordat het volledig gevaccineerd is.

Wij vinden dat de keuze van wel of niet vaccineren aan de kinderen en de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.

CORONA UPDATE 15-07-2021

Hierbij de nieuwe beslisboom (versie 15 juli 2021).  www.boink.info

Alle wijzigingen op een rij:

 • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen.
 • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.
 • ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl).
 • De vragen over ‘nauw contact’ en ‘terugkomst uit het buitenland’ zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
 • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun* is.
 • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.
 • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).


Wanneer is een kind immuun * :

Een kind tussen de 0 jaar en groep 8 is immuun als het:

 • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
 • minimaal 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is voor corona.
 • corona heeft gehad en daarná een vaccinatie heeft gehad.

Deze uitleg staat ook op de beslisboom.

CORONA UPDATE 20-05-2021

Er is een nieuwe beslisboom (versie 19 mei 2021): geen nieuwe regels, wel duidelijker. Zie voor de beslisboom; klik hier

De vragen over de (toepassing van) de beslisboom worden steeds specifieker. Dat stelt ons in staat de beslisboom steeds nauwkeuriger te maken. Afgelopen periode ontvingen we vragen over kinderen en huisgenoten die last hebben van gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Wanneer moet een kind in deze situatie thuis blijven en wanneer mag het naar de kinderopvang en/of school

AJN jeugdartsen Nederland heeft de kwestie met het RIVM besproken. De conclusie: op twee plaatsen in de boom is de uitzondering bij de gebruikelijke klachten toegevoegd (aangeduid met * of ***).

Alle wijzigingen op een rij;

 • In het tweede blauwe blok: als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én benauwd is, en deze klachten passen bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan kan voor het kind deze vraag met ‘nee’ worden beantwoord. Heeft de huisgenoot naast klachten die passen bij corona ook koorts dan blijft het kind wel thuis.
 • Aan het blauwe blok rechtsonder is ook de uitzondering toegevoegd: als het gaat om benauwdheid of veel hoesten en passen die klachten bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan mag het kind wel naar de opvang en/of school. Heeft het kind koorts, dan moet het thuisblijven.
 • Bij de vorige update is de titel van het groene kader rechtsonder aangepast. Door de andere formulering klopte de eerste zin in dat kader niet meer. Dat is aangepast.

Eén sterretje (*) verwees bij de vorige versie naar het kader met uitleg over testen. Nu het testen van kinderen meer bekend is, hebben we dit sterretje gebruikt voor de verwijzing naar uitleg over de extra uitzonderingen (zie hierboven).

 

CORONA UPDATE 06-05-2021

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage over de periode 16-12-2020 t/m 7-2-2021 is rond. In deze mail lichten we de uitwerking van de regeling toe, zo weet je waar je (financieel) aan toe bent. Voordat je onderstaande mail gaat lezen, verwijzen wij je eerst naar onderstaande linken waarop de compensatieregeling voor de kinderopvangtoeslag heel goed wordt uitgelegd:

https://www.stichtingnysa.nl/28-04-2021-compensatie-ouders-2e-lockdown/?fbclid=IwAR0RVDdFb8Fo7YFABLubhHiPK2gY2UvHxuhqqlpm0St20GhnwXoHkrdd1QM

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/hoogte-van-de-vergoeding/hoe-wordt-de-vergoeding-berekend

De opbouw van de factuur van de gastouderopvang is altijd als volgt.
– Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag.
– Een deel is voor eigen rekening, dat is de eigen bijdrage.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor gastouderopvang € 6,27 per uur voor 2020 en € 6,49 per uur voor 2021. Het bedrag van deze eigen bijdrage is gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij toeslagen.nl op peildatum 21-2-2021. Het is mogelijk dat het aantal uren kinderopvang per kind op toeslagen.nl afwijkt van het aantal uren dat je betaalde. Ben je het niet eens met de vergoeding: zie de volgende link:

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding

Wat moet je nu doen?

Je hoeft in principe niets te doen. Je hoeft niets aan de overheid of aan ons door te geven (indien je géén recht hebt/had op kinderopvangtoeslag neem dan contact op met ons). Het geld dat je ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. De ouders ontvangen hierover rond 22 mei a.s. bericht en vanaf 28 mei a.s. zal er met de uitbetaling door het SVB gestart worden.

Of je nu wel of géén gebruik hebt gemaakt van de opvang, je krijgt de gemaakte kosten tot het maximale tarief in zijn geheel terug.

CORONA UPDATE 14-04-2021

Protocol kinderopvang aangepast.

Naar aanleiding van de aankondiging dat de BSO weer opengaat, is het protocol kinderopvang aangepast. Daarnaast zijn een aantal andere wijzigingen doorgevoerd.
De belangrijkste wijzigingen in het protocol op een rijtje:

 • De heropening van de BSO en het opstellen van een locatie-specifiek plan
 • Wettelijke vereisten uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 zijn uitgelicht in het protocol
 • Voor pedagogisch medewerkers of gastouders die zwanger zijn geldt het advies om in het laatste trimester geen werkzaamheden meer uit te voeren waarbij het niet lukt om afstand te houden tot anderen. De uitzondering die gold voor het werken met kinderen van 0-4 jaar is komen te vervallen.

Download via de link hieronder direct de meest recente versie van het protocol kinderopvang, met aanvullende maatregelen om verspreiding op  kinderdagverblijven, de BSO en de gastouderopvang tegen te gaan.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage update 14-04-2021

Om te zorgen dat ouders hun plek behouden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier opengaat, heeft het kabinet hen opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting hun reguliere facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. We zijn blij om te zien dat bijna alle ouders hieraan gehoor hebben gegeven en willen ze hier dan ook voor bedanken. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

CORONA UPDATE 24-02-2021

Compensatieregeling ouders lockdown Covid

CORONA UPDATE 12-02-2021

Hierbij de aangepaste beslisboom https://www.boink.info/beslisboom

CORONA UPDATE 11-02-2021
Het protocol kinderopvang is, door de gezamenlijke brancheorganisaties kinderopvang in samenwerking met SZW, aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn op het aangepaste ‘snottebellenbeleid’ en daarbij komend het testen voor kinderen. Daarnaast hebben we de info over voorrang met testen toegevoegd. De aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat verspreiding op kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang tegen wordt gegaan.
www.kinderopvang.nl

CORONA UPDATE 07-02-2021

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (6 februari 2021). De aanpassingen zitten in de (strengere) regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van kinderen is gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied gelden er nu striktere regels. Hieronder vindt u alle wijzigingen op een rij.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag komen of niet. De Engelstalige versie van de beslisboom volgt z.s.m. De 12+ beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen is ook vernieuwd.

Lees meer op: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802248704

Voor de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom

De wijzigingen

 • Een kind dat nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m en kinderen uit dezelfde groep/klas) heeft gehad met iemand met Corona moet thuisblijven en zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de gele cirkel bij de boom.
 • Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft. Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de BSO (noodopvang) of gastouder en school.
 • Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven en laat zich zo snel mogelijk testen. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de oranje en rode gebieden.

Voorrang bij testen op Covid-19 voor medewerkers in de kinderopvang

Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Lees meer hierover op: www.veranderingenkinderopvang.nl of via www.stichtingnysa.nl

CORONA UPDATE 03-02-2021

SAMENGEVAT:

Een aantal aandachtspunten in het kort:
1. De gastouderopvang is open voor ieder kind tot 13 jaar (gastouders kunnen de naschoolse opvang gewoon laten doorgaan);
2. Gastouders krijgen voorrang bij het testen (de regeling hiervoor wordt momenteel uitgewerkt);
3. De maatregelen wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen is herzien. Zie voor het nieuwe protocol: https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht…
4. Generiek Kader
Het RIVM heeft een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Zie ook: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/…/kinderopvang…
5. Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.
6. Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders
Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt

Deze informatie is hieronder ook te vinden maar dan met meer toelichting.

Kinderopvang en gastouderopvang vanaf maandag 8 februari weer volledig open www.veranderingenkinderopvang.nl

Zoals afgelopen zondag door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest.

Contacten beperken
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Generiek kader kinderopvang 

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang  aangepast.
Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald

Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang en school te beperken. De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

CORONA UPDATE 02-02-2021

Kinderopvang: noodopvang
De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.
LET OP: Volgens de NYSA (Branchevereniging voor gastouders) geldt het volgende: De bso-opvang blijft gesloten en is alleen voor noodopvang beschikbaar. Gastouders die bso-opvang verlenen, vallen hier niet onder. De gastouderopvang is open, ook voor bso-opvang. (Echter wij, Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd, hebben dit in de officiële teksten vanuit de overheid nog niet gelezen) Wellicht heeft NYSA al eerder contact gehad met het ministerie hierover. Zodra dit duidelijk is zullen we dit zsm hier vermelden.

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft
Wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Lees meer op de pagina’s:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

Voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde peildatum van de gegevens die toen verwerkt waren bij de kinderopvangtoeslag. Deze datum is nog steeds onbekend.

CORONA UPDATE 01-02-2021

Basisscholen en kinderdagopvang weer open

De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO door blijven lopen (echter niet voor gastouderopvang), voor de dagopvang stopt het.

Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

Aanscherping maatregelen
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

BK, BMK en BOINK zijn onafgebroken in overleg over deze aanvullende maatregelen. Uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat de maatregelen werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: houders, medewerkers, kinderen en ouders.  Ook zullen wij zo spoedig mogelijk alle beschikbare informatie ook voor de gastouderopvang toepasbaar maken en communiceren.

De aangepaste richtlijnen zullen worden doorgevoerd in het protocol kinderopvang en de beslisboom.

Lees ook: www.rijksoverheid.nl

www.kinderopvang.nl

CORONA UPDATE 30-01-2021

www.nu.nl De basisscholen en de kinderopvang kunnen weer open. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het demissionaire kabinet, melden ingewijden zaterdag na berichtgeving van de NOS.

Het kabinet, dat eerder deze week zinspeelde op heropening in de week van 8 februari, spreekt zondag over het advies in het Catshuis.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei vrijdag dat hij de kans “zeer groot” acht dat de opening van de basisscholen in de week van 8 februari gerealiseerd kan worden. Volgens de minister moet er “iets heel raars gebeuren” wil dat niet lukken.

Premier Mark Rutte zegt dat de heropening van de scholen, met name in het primaire onderwijs, de hoogste prioriteit heeft. Hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd.

CORONA UPDATE 26-01-2021

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?
Net als tijdens de lockdown dit voorjaar ontvangen alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Ook de ouders die gebruik maken van de noodopvang en al klant zijn bij de kinderopvang, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.

Wat hoeven ouders niet aan te passen?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag hoeven dit niet aan te passen. Net als dit voorjaar wordt die gewoon doorbetaald door de Belastingdienst als de ouders hun facturen door betalen.

Wat moeten ouders wel aanpassen?
Wel is het belangrijk dat ouders wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst over hun afname van kinderopvang-uren als gevolg van wijzigingen in hun werk. Bijvoorbeeld als het aantal gewerkte uren in hun werkcontract of hun inkomen verandert.

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar, de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

CORONA UPDATE 25-01-2021

Mogen gastouders buiten zijn tijdens de avondklok als dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen?

Als u voor uw werk als gastouder naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. U kunt ook de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

CORONA UPDATE 18-01-2021 

De kinderopvanglocaties en de basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang.
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/1/18/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-open

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?
Voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde peildatum van de gegevens die toen verwerkt waren bij de kinderopvangtoeslag. Deze datum is nog steeds onbekend.
U ontvangt de vergoeding vanzelf op uw rekening en u hoeft dit niet zelf aan te vragen. De datum voor de betaling is nog niet bekend.
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/nieuws/sluiting-kinderopvang 

Er zijn ouders die gebruik maken van de kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag. Een veelgestelde vraag aan KNGO is of deze ouders ook gecompenseerd worden tot aan het maximumuurtarief. Het antwoord van de Rijksoverheid is: www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl

CORONA UPDATE 12-01-2021 

Protocol voor de kinderopvang, versie 7 januari 2021
Er zijn nieuwe inzichten van het RIVM in het protocol opgenomen. De belangrijkste verandering is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. In de versie d.d. 7 januari 2021 is met geel gearceerd welke aanvullingen er zijn gedaan. Zie de volgende link voor het protocol: www.kinderopvang.nl 

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Eigen bijdrage vraagouders

De Rijksoverheid gaat tijdens deze lockdown en sluiting van de kinderopvang weer een de eigen bijdrage kinderopvang vergoeden aan de ouders.

De eigen bijdrage is het verschil tussen de bruto kosten van de kinderopvang onder aftrek van het recht op kinderopvangtoeslag. Is het uurtarief van de kinderopvangorganisatie hoger dan het maximum uurtarief van de belastingdienst ? Dan worden de bruto kosten gemaximaliseerd tot het uurtarief van de belastingdienst.

Het is nog niet precies bekend hoe het traject deze keer verloopt. Bij de eerste lockdown is een groep ouders benadeeld omdat deze niet tijdig de wijzigingen hadden doorgegeven aan de Belastingdienst / Kinderopvangtoeslag. Nu is er tijdens deze lockdown ook nog een jaarwisseling, dit maakt het traject vast niet simpeler. Zorg er dus voor dat je zsm mogelijk de juiste gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst (dat dien je altijd al binnen 4 weken door te geven).

 • Heeft u al het nieuwe uurtarief per 1 januari 2021 doorgegeven ?
 • Hoe hoog is uw geschatte jaarinkomen 2021 ?
 • Klopt nog de opgaaf van de kinderopvanguren ?

Wijzig zo snel mogelijk de kinderopvangtoeslag voor 2021 (en 2020). Geef de juiste gegevens door via Mijn toeslagen of via App Kinderopvangtoeslag.

CORONA update 07-01-2021

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We, de brancheorganisatie, hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn. Dus de beslisboom van 2 december geldt nog steeds.

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Testbeleid
Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl.. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom zullen we in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aanpassen. Gezien het feit dat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom hebben we besloten nu geen nieuwe versie te publiceren. Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan zullen we de beslisboom uiteraard aanpassen.

CORONA update 19-12-2020 9.00 uur (Kinderopvangtoeslag)
Belangrijk voor ouders: Zorg dat je de kinderopvangtoeslag goed hebt staan. Klopt het inkomen? Kloppen het aantal uren? Etc. Mocht dit niet zo zijn dan is het advies dit zsm aan te passen. De belastingdienst zal namelijk wederom een peildatum hanteren voor de compensatie van de eigen bijdrage. Wat de peildatum zal zijn is onbekend. 

Lees ook op: www.rijksoverheid.nl vragen voor ouders  / vragen omtrent noodopvang

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen;

1.Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

 • Ja, Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen
Geef wijzigingen van het inkomen/ aantal uren etc. door aan de belastingdienst. Het is belangrijk om de gegevens actueel te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor structurele aanpassingen in de uurprijs of gebruik van kinderopvang. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met het ons.

Werkt u door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.

Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Poster kinderopvang 17-12-2020

CORONA update 14-12-2020 22.30 uur

(Via deze pagina proberen we de laatste informatie te verstrekken omtrent de lockdown & gastouderopvang die door de overheid is ingesteld. Zodra er meer informatie bekend zal zijn, zal dit op deze pagina te vinden zijn.)

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is met ingang van woensdag 16 december a.s. gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alléén gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang? 
Voor de duidelijkheid: De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Gastouderopvang wordt veel gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om géén gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

De gastouderopvang wordt dus apart gezien van de kinderopvang. Het onderscheid wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang.

Toelichting noodopvang: Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen
Kwetsbare kinderen: Informatie omtrent kwetsbare kinderen vanuit de rijksoverheid

Informatie vanuit de overheid:
Zie de volgende site: www.rijksoverheid.nl informatie voor ouders en www.rijksoverheid.nl informatie voor organisaties en gastouders

De cruciale beroepen:
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen;
www.rijksoverheid.nl Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

Doorbetaling – Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Er is nog een hoop onduidelijk, dus er volgt op korte termijn sowieso een update. Duidelijk is in ieder geval wel dat de overheid wederom de eigen bijdrage zal gaan vergoeden tot het maximum uurtarief. Dit geldt voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang. Wij verzoeken daarom wederom de kinderopvangfactuur te allen tijden door te betalen, omdat deze voor iedereen gecompenseerd wordt door onze overheid (tot het max. uurtarief). De gastouder dient gewoon de gereserveerde uren te schrijven (Zoals in de eerste lock down ook was)
Zorg daarom ook dat je als vraagouder het juiste aantal uur aanvraagt bij de Belastingdienst. Het ligt voor de hand dat de Sociale Verzekeringsbank wederom gebruikt maakt van een peildatum en daar niet van afwijkt. Gastouders die werken conform de dienstverlening aan huisregeling, hebben net als werknemers altijd recht op doorbetaling.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.
Lees meer hierover: www.rijksoverheid.nl Tegemoetkoming eigen bijdrage

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen (VOOR VRAAGOUDERS ERG BELANGRIJK!!)
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden (oftewel zorg dat je de uren niet te laag hebt staan voor de compensatie).

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn voor deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Wat moet u doen als uw inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als u bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten heeft?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

De regels omtrent ziekte/verkoudheid van kinderen, ouders, gastouders en hun huisgenoten blijven onverminderd van kracht. Zie hier het belslisboom en protocol kinderopvang;

Beslisboom

Protocol kinderopvang

CORONA update 24-09-2020

Nieuwe beslisboom neusverkouden kind, versie 22 september 2020
Sinds 18 september gelden voor verkouden kinderen tussen 0-6 en 7-12 jaar (in het basisonderwijs) dezelfde regels. Download hier de nieuwe beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de start vraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten?fbclid=IwAR2DKNLqUOjvgsK1ArcLb0d78qFlilL_bfKaN6R-R0forhfpogjDBI37OXk

Protocol voor de kinderopvang, versie 22 september 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en de aangepaste richtlijnen van het RIVM per 18 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom de thuisblijfregels voor kinderen. Bekijk hieronder de wijzigingen op een rij;

 • Alle kinderen met neusverkoudheid mogen weer naar de opvang (voorheen was dit alleen voor 0 t/m 4 jaar en groep 1 en 2 van de basisschool).
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet meer getest te worden op corona, tenzij zij ernstig ziek zijn, contact zijn van een COVID-19-patiënt of als zij behoren tot de risicogroepen.
 • Tot slot zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/9/22/protocol-kinderopvang-aangepast

10-07-2020
Beste vraagouder,

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als men geen gebruik kon maken van de kinderopvang. Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan krijg je een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs ontvangen over de periode van 16 maart t/m 7 juni.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?
Ouders hebben deze vergoeding 8 juli op hun bankrekening ontvangen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen op 6 april 2020. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen.

Let op: Stel je hebt als ouder 40 uur voor een kind aangevraagd bij toeslagen.nl echter, je hebt gemiddeld 60 uur aan facturen gekregen voor dit kind dan betekent dat dus dat je 20 uur te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen. Na afloop van het jaar (of eerder) wijzig je de uren bij toeslagen.nl en dan ontvang je over de resterende 20 uur nog WEL de kinderopvangtoeslag. Echter dus niet de compensatie van de eigen bijdrage tot 6,27 over die 20 uur.

Geen bericht gehad van het SVB?
Heb je tussen 20 juni en eind juni geen bericht van de belastingdienst/SVB gekregen? En staat je kind niet in het overzicht in Mijn SVB (inloggen via https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang)? Dan was je kind op 6 april 2020 nog niet bekend bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag. Zorg ervoor dat je kinderopvangtoeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is begonnen.

Bent u het niet eens met de vergoeding:
Vind je dat de vergoeding niet klopt, omdat die volgens jou is berekend met oude of gewijzigde gegevens? Of omdat een kind ontbreekt in het overzicht? Of heb je helemaal geen vergoeding gekregen? Kijk op onderstaande website, kies jouw situatie en lees meer:

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding

In een eerder bericht van SZW werd aangegeven dat er bij grote verschillen een mogelijkheid was tot bezwaar:
https://www.nieuwsszw.nl/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders/

Of lees: https://nos.nl/artikel/2340018-te-weinig-compensatie-voor-de-kinderopvang-de-rekensom-is-ingewikkeld.html

Voor vraagouders die toch bezwaar willen maken: (LET OP: Bezwaar moet je indienen vóór 12 augustus a.s.)
Op de site van het SVB staat: Wijziging van het aantal uren is in de regelgeving geen reden voor herberekening van de vergoeding, dat is wettelijk zo geregeld. Een bezwaar gemaakt tegen deze situatie wordt afgewezen door Belastingdienst/Toeslagen.

Wat als ik het nu toch niet eens ben met de berekening: Dan is ons advies om toch gewoon een bezwaar in te dienen, wie weet. Gebruik dan de bijlage “bezwaar-vergoeding-eigen-”. Wat kan men dan bij de motivatie aangeven:

De kinderopvangtoeslag uren zetten wij altijd laag in omdat we dit op het einde van het jaar altijd corrigeren zodat we nooit teveel kinderopvangtoeslag ontvangen en we veel terug moeten betalen. De kinderopvangtoeslag is een voorschot en we willen altijd veilig zitten met het aantal uren wat we aanvragen. Zodra de jaaropgave van het gastouderbureau binnenkomt (dus NA afloop van het jaar) passen we de uren netjes aan via toeslagen.nl en zitten we goed. Ook het inkomen houden we altijd wat hoger aan zodat we ook via deze weg niet teveel kinderopvangtoeslag voorschot ontvangen. Wij begrijpen dat de regeling vergoeding eigen bijdrage kinderopvang een eenvoudige regeling is, zodat de SVB en de Belastingdienst/Toeslagen deze redelijk snel kan uitvoeren, echter in onze situatie scheelt het wel erg veel uren / compensatie ……… etc. etc. TOELICHTING waarom er zo’n groot verschil zit in de uren van de kinderopvangtoeslag en de daadwerkelijke contractuele (betaalde) uren. Je kunt eventueel de jaaropgave van 2019 toevoegen om te laten zien wat de gemiddelde uren zijn van het laatste jaar.
Tevens is ons advies om de facturen en bankafschriften van de betalingen van maart t/m juni toe te voegen.

Voor mensen die bezwaar maken:
Pas in ieder geval alvast de kinderopvangtoeslag van maart t/m juni aan dat dit klopt met de werkelijkheid. Je kunt hiervoor de handige app gebruiken van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag

23-04-2020

Beste vraag- & gastouder(s),

Hierbij de laatste informatie omtrent de stand van zaken bij de gastouderopvang.
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang voor.

Zodra we meer informatie hebben dan laten we weer van ons horen.

Informatie voor vraagouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
en tevens informatie hoe het basisonderwijs gaat starten:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Informatie voor gastouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
(Deze bovengenoemde sites worden dagelijks bijgewerkt)

Tot 10 mei blijft het zoals het nu al is en vanaf 11 mei zijn er enkele grote wijzigingen;

Open gaan van de opvang
De kinderopvang gaat vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. De dagopvang (0-4 jaar) gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen (dus dagopvang + BSO). (Let op: ons vermoeden is dat BSO kinderen (tijdens de normale schooltijd) niet geregistreerd / gefactureerd mogen worden. Dit was vóór 11 mei ook al zo. Zodra we hier meer informatie over hebben laten we van ons horen.)

De buitenschoolse opvang (BSO), die NIET via de gastouder verloopt, volgt hetzelfde ritme als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders.

Noodopvang
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren, voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang/gastouderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.
Bron: https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4413259776&fbclid=IwAR0fcrLu0umh4n2xZVsNSoOr_hd-yte__9UBfx5VfgEs2ujBtVAWAhbjA5k

Gastouders die in risicogroepen vallen
Op dit moment is onduidelijk hoe om te gaan met gastouders die in risicogroepen vallen zodra de opvang per 11 mei open gaat. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit laten weten. Ook is er over gesproken dat medewerkers in de kinderopvang getest kunnen worden bij klachten. Hierover is verder nog niets bekend.
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/onderzoek-als-basis-voor-openen-basisscholen-en-kinderopvang/

Gastouders die zich zorgen maken en zich afvragen of ze wel/niet open gaan verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen om deze zorgen te bespreken.

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Compensatie eigen bijdrage aan ouders
Ouders met kinderen op de kinderopvang, krijgen ook hun eigen bijdrage over een groot deel van mei terug. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. De einddatum van de compensatieregeling is nog niet bekend (wellicht 20 mei 2020?). Let op: De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door gastouders / gastouderbureaus vanaf 11 mei te laten vervallen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat ouders de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en met 28 april terugkrijgen. De kinderopvang was in die periode voor het grootste deel gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep – bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie – konden er gebruik van maken. Maar ook zij krijgen de eigen bijdrage teruggestort op hun rekening.
Bron: https://www.nieuwsszw.nl/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders/ en
https://nos.nl/artikel/2331369-ouders-krijgen-eigen-bijdrage-kinderopvang-over-mei-ook-terug.html
Wij zijn bezig om dit verder uit te werken. Zodra hier meer duidelijkheid over is hoe we dit uit gaan voeren dan laten we van ons horen.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen? AANGEPAST 23-04-2020
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden / koorts (boven 38 graden Celsius) of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard als je even de zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan kan dat ook. Je mag ons altijd per mail/telefoon bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.
Bosch en duinweg 5
5363 SC Velp
Tel: 0486-421637
E-mail: info@gast-ouder.nl

“Like” onze nieuwe facebookpagina voor het laatste nieuws, klik hier.

18-04-2020

Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we deze communiceren richting onze vraag- & gastouders. Wordt vervolgd.

15-04-2020

Beste gast & vraagouders,

Hierbij het gastouder journaal van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. Een journaal om jullie allemaal een hart onder de riem te steken. Veel kijkplezier.

https://www.facebook.com/gastouderbureau.grave.mill.landerd.eo/videos/1100412783651268/

Warme groeten,

Het team van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

3-4-2020
Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID-19 is gericht op het in stand houden van het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun medische geschiedenis.
Lees meer hierover: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Voor de opvang geldt:

 • Is jouw eigen kind of een huisgenoot die tijdens de noodopvang aanwezig is, ziek?  Dan kan jij geen noodopvang (meer) bieden. Hiervoor geldt ook dat het gaat om niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten óf koorts.
 • Behoort jouw kind, jijzelf of huisgenoot tot de, door de overheid benoemde, kwetsbare groep? Dan kan jij geen noodopvang bieden, gezien het feit dat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Twijfel je of jij noodopvang moet blijven bieden? Je mag ons altijd benaderen per telefoon of mail.

21-03-2020

Beste vraag- & gastouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

LET OP: Ons vermoeden is dat de eigen bijdrage geldt tot het maximum uurtarief € 6,27.  Hoe dit er allemaal praktisch uit komt te zien is onduidelijk. Vragen hierover kunnen we dus ook nog niet beantwoorden. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we het weten.

Registratie van uren door de gastouder
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen..

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Wat als de gastouder i.v.m. bijvoorbeeld ziekte geen noodopvang kan bieden.
Ook hierbij geldt hetzelfde; De gastouder mag de reguliere contracturen (bij al haar vraagouders) schrijven vanaf 16 maart 2020.

En schrijven van de uren bij flexibele gastouderopvang?
Mocht er per maand een verschillende hoeveelheid uren worden afgenomen bij een gastouder, bijvoorbeeld omdat de vraagouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren wat normaliter deze maand afgenomen zou worden. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Noodopvang
Voor ouders (wel of niet aangesloten bij ons) met een cruciaal beroep geldt, jullie hebben recht op noodopvang. Kun je deze opvang zelf echt niet regelen en mocht de gastouder deze vanwege ziekte NIET kunnen bieden, neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken of we opvang elders kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen extra kosten verbonden!

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard ook als je even je zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan horen we graag. Je mag ons altijd bellen of mailen.

Meer informatie vind je op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

_____________________________________________________________________________________________________________

DATUM 18-03-2020

Beste gast- & vraagouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

* Site vanuit de overheid
* Lijst cruciale beroepen
* Term Noodopvang
* Noodopvang nodig? Wij horen graag van u.
* Registratie van uren door de gastouder
* Kosten facturen gastouderopvang.
* Advies vanuit het RIVM
* Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen v.w.b. de noodopvang?
* Opvang door de gemeenten
* Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie.
* Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
* Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers
* En hoe nu verder?

Wij posten de laatste dagen veel informatie op Facebook. Aangezien er in een hele korte tijd heel veel informatie verstrekt worden zullen wij dit voortaan ook op onze website berichten. Kijk dan op:
www.gast-ouder.nl/gastouderopvang-update-caronavirus

Site vanuit de overheid
Wij verzoeken u allen om de site van de rijksoverheid te lezen. Hier staan heel veel vragen en antwoorden op die van toepassing zijn op de kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Lijst cruciale beroepen

Wij krijgen veel vragen omtrent de lijst van cruciale beroepen. Hierbij wat extra informatie. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.
Ons beleid hierbij is: Streng aan de poort. Oftewel mocht je twijfelen dan bepalen wij (met de informatie die we nu hebben), in overleg met de gastouder, hoe hierin te handelen.
Uitgangspunt:
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf (de vraagouder) de kinderen op te vangen als dat kan.
Let op: De lijst met cruciale beroepen is iets aangevuld:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR3OR_5vCB3ZehleIydjkpEaFiOndG-LU8m7XBjePnjcV_u_dngOBgvXXxY

Term noodopvang
Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Vraagouders met een cruciaal beroep hebben recht op noodopvang. Mocht de gastouder deze NIET kunnen bieden, wat dan?
Neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken waar dat we toch opvang kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen kosten verbonden!
Voor gastouders: Zodra wij een aanvraag voor noodopvang ontvangen zullen wij contact opnemen om te kijken bij wie we de noodopvang kunnen plaatsen.

Registratie van uren
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!  Oftewel voor het bieden van noodopvang kun je als gastouder géén extra kosten vragen of uren schrijven, je krijgt namelijk al doorbetaald van andere ouders. Ouders mogen niet op extra kosten gejaagd worden.

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen. De school is namelijk verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooluren. Lees meer hierover onder het kopje: Opvang door de gemeenten.

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert. (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Kosten facturen gastouderopvang
De kinderopvang is in deze crisis in een bijzonder positie geplaatst. Wij hebben een maatschappelijke functie in deze crisis die wij ook allemaal op moet pakken.

Dus voor de vraagouder geldt: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
Ouders dienen door te betalen. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. Er wordt door staatssecretaris Van Ark en haar ambtenaren met alle inzet gezocht naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

Opvang in het huis van de vraagouder
Alle maatregelen gelden ook voor gastouders die bij vraagouders thuis opvangen. Op de vraag of de opvang moet sluiten wanneer in het huis van de vraagouders (met cruciale beroepen) een gezinslid ziek is: Ja, dan moet de opvang gesloten worden. 

Advies vanuit het RIVM
Voor de noodopvang houden wij ons aan het richtlijn van het RIVM:

Als uw kind klachten heeft zoals omschreven door het RIVM, dan moet hij/zij thuisblijven tot 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn.

 • Met andere woorden, heeft een kind last van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts: dan kan een kind niet naar de gastouder.
  ● Meld uw kind in dat geval zo snel mogelijk af bij de gastouder.
  ● Krijgt uw kind tijdens de opvang klachten, dan vragen wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.
  ● Heeft u zelf klachten zoals omschreven door het RIVM, dan vragen wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Tevens ook voor een gastouder geldt dat als de gastouder en/of huisgenoten last heeft/hebben van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts zij haar opvang moet sluiten.
Voor vraagouders (met cruciale beroepen): Neem dan contact op met ons! Dan gaan we kijken of we ergens anders plek hebben!

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen als ik noodopvang biedt?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of wanneer kinderen jong en fysiek ingesteld zijn en elkaar vaak vastpakken, om in een papieren zakdoekje of in de hand te niezen/hoesten en dan de handen direct te wassen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Opvang door de gemeenten:
Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund en geadviseerd door de VNG. Wij hebben contact gehad met diverse gemeenten en de gemeenten zijn hier druk mee bezig. De verwachting is dat zij op dit moment graag de opvang laten bij de opvanglocaties die al bekend zijn. Mochten er vraagouders met cruciale beroepen toch opvang nodig hebben kunnen ze zeker bij ons (Gastouderbureau) echter ook bij de gemeente terecht. Dit is tevens het advies vanuit de VNG. Men adviseert namelijk haar leden, de gemeenten, om kinderen zoveel als mogelijk op de eigen locatie op te vangen, dus vast te houden aan locatie met vertrouwde ruimten en vertrouwde gezichten. Dit is in lijn met het standpunt van de Brancheorganisatie Kinderopvang om in te zetten op de emotionele veiligheid van kinderen en, zeker bij de jongste kinderen, ze niet uit hun vertrouwde omgeving te halen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/18/vragen–antwoorden-advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers LET OP: Dit geldt vooralsnog dus niet voor gastouders/gastouderbureaus/kinderdagverblijven.
Het kabinet heeft dinsdagavond een grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Dit steunpakket is bedoeld om de economische schade van de Coronacrisis te beperken. Zo komt er een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten en kunnen bedrijven uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Zie verder de bijlage.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?
Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
Hierbij een brief vanuit de minister van Gehandicaptenzaken:
https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken/nieuws/redacties-hou-aandacht-voor-mensen-met-beperking-bij-deze-corona-crisis?fbclid=IwAR0EL8B4CZROxZxAcJSnw8jDK5XI4lbXEFQePWPJznfi3Jn9nZp1zLDISUE

En hoe nu verder?
De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten? Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. Het ministerie van SZW is hierover al aan het nadenken.

Tot slot,

Houd allemaal het hoofd koel. Wij hebben met zoveel mogelijke zorg dit bericht geschreven. De verwachting is dat binnen enkele dagen er nog veel meer bekend gaat worden. Daarom zullen we ook de informatie plaatsen op onze website en jullie bij nieuwe informatie weer inlichten.Mochten er vragen en/op opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag.

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.