Gastouderopvang – Update Coronavirus 04-12-2021

CORONA UPDATE 03-12-2021

Nieuwe versie protocol kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/03/nieuwe-versie-protocol-kinderopvang–covid-3-december-2021

CORONA UPDATE 27-11-2021

Hierbij de laatste informatie omtrent de persconferentie van gisteravond.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5197332480&fbclid=IwAR0IujI8lyfevcFBneABfofKmpOk_1mJgYNJE7HpWD6n9-OXQtJvyTnJQiI

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een aantal aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang bekend gemaakt. Vanaf zondag 28-11-21 gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang  

We, de brancheorganisatie, hebben alle geldende wijzigingen in het nieuwe protocol verwerkt. Onderstaand hebben we ook de maatregelen waaraan de kinderopvang en gastouderopvang zich niet hoeft te houden, opgenomen.

De wijzigingen op een rij:

 • Het snottebellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.
 • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.
 • Kinderen vanaf groep 6 dragen op de BSO geen mondkapje.
 • Kinderen vanaf groep 6 op de BSO hoeven zich niet nog eens zelf te testen naast de twee zelftesten op de basisschool.
 • Op de BSO is cohortering niet verplicht.
 • Medewerkers op de BSO zijn niet verplicht zichzelf twee keer per week te testen.
 • Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn.
 • Medewerkers in de kinderopvang en gastouders zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de wettelijke 1,5 meter maatregel. Indien het niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden geldt wel het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van collega’s en ouders.
 • Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om extra voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar.

CORONA UPDATE 23-11-2021

Hierbij de nieuwe beslisboom (versie 22 november).

Lees voor de uitgebreide uitleg meer op: https://www.boink.info/beslisboom

Het protocol kinderopvang (19-11-2021):

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/18/protocol-kinderopvang-en-covid-19

CORONA UPDATE 27-09-2021

Het kabinet heeft besloten dat per 25 september 2021 de anderhalve meter-regel wordt losgelaten. De gezamenlijke branchepartijen hebben met het ministerie van SZW het protocol kinderopvang aangepast conform de nieuwe versoepelingen.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5111939072 

 

CORONA UPDATE 21-09-2021

Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. De actuele versie van de Nederlandse en Engelstalige beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 20 september 2021. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

www.boink.info/beslisboom

CORONA UPDATE 18-08-2021

Hierbij de nieuwste beslisboom (versie 17 augustus 2021). www.boink.info/beslisboom

Update 17 augustus 2021: nieuwe regels na terugkomst van zeer hoog risicogebied en andere wijzigingen

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na (terug)komst uit een zeer hoog risicogebied. Verder zijn er nog drie aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen van de versie van 17 augustus.

Alle wijzigingen op een rij:

 • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
 • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
 • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ komt de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig.” te vervallen. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
 • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’

Kinderen vaccineren?

We krijgen vragen over het vaccineren van kinderen. In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) ook immuun kan zijn doordat het volledig gevaccineerd is.

Wij vinden dat de keuze van wel of niet vaccineren aan de kinderen en de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.

CORONA UPDATE 15-07-2021

Hierbij de nieuwe beslisboom (versie 15 juli 2021).  www.boink.info

Alle wijzigingen op een rij:

 • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen.
 • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.
 • ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl).
 • De vragen over ‘nauw contact’ en ‘terugkomst uit het buitenland’ zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
 • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun* is.
 • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.
 • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).


Wanneer is een kind immuun * :

Een kind tussen de 0 jaar en groep 8 is immuun als het:

 • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
 • minimaal 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is voor corona.
 • corona heeft gehad en daarná een vaccinatie heeft gehad.

Deze uitleg staat ook op de beslisboom.

CORONA UPDATE 20-05-2021

Er is een nieuwe beslisboom (versie 19 mei 2021): geen nieuwe regels, wel duidelijker. Zie voor de beslisboom; klik hier

De vragen over de (toepassing van) de beslisboom worden steeds specifieker. Dat stelt ons in staat de beslisboom steeds nauwkeuriger te maken. Afgelopen periode ontvingen we vragen over kinderen en huisgenoten die last hebben van gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Wanneer moet een kind in deze situatie thuis blijven en wanneer mag het naar de kinderopvang en/of school

AJN jeugdartsen Nederland heeft de kwestie met het RIVM besproken. De conclusie: op twee plaatsen in de boom is de uitzondering bij de gebruikelijke klachten toegevoegd (aangeduid met * of ***).

Alle wijzigingen op een rij;

 • In het tweede blauwe blok: als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én benauwd is, en deze klachten passen bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan kan voor het kind deze vraag met ‘nee’ worden beantwoord. Heeft de huisgenoot naast klachten die passen bij corona ook koorts dan blijft het kind wel thuis.
 • Aan het blauwe blok rechtsonder is ook de uitzondering toegevoegd: als het gaat om benauwdheid of veel hoesten en passen die klachten bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan mag het kind wel naar de opvang en/of school. Heeft het kind koorts, dan moet het thuisblijven.
 • Bij de vorige update is de titel van het groene kader rechtsonder aangepast. Door de andere formulering klopte de eerste zin in dat kader niet meer. Dat is aangepast.

Eén sterretje (*) verwees bij de vorige versie naar het kader met uitleg over testen. Nu het testen van kinderen meer bekend is, hebben we dit sterretje gebruikt voor de verwijzing naar uitleg over de extra uitzonderingen (zie hierboven).

 

CORONA UPDATE 06-05-2021

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage over de periode 16-12-2020 t/m 7-2-2021 is rond. In deze mail lichten we de uitwerking van de regeling toe, zo weet je waar je (financieel) aan toe bent. Voordat je onderstaande mail gaat lezen, verwijzen wij je eerst naar onderstaande linken waarop de compensatieregeling voor de kinderopvangtoeslag heel goed wordt uitgelegd:

https://www.stichtingnysa.nl/28-04-2021-compensatie-ouders-2e-lockdown/?fbclid=IwAR0RVDdFb8Fo7YFABLubhHiPK2gY2UvHxuhqqlpm0St20GhnwXoHkrdd1QM

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/hoogte-van-de-vergoeding/hoe-wordt-de-vergoeding-berekend

De opbouw van de factuur van de gastouderopvang is altijd als volgt.
– Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag.
– Een deel is voor eigen rekening, dat is de eigen bijdrage.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor gastouderopvang € 6,27 per uur voor 2020 en € 6,49 per uur voor 2021. Het bedrag van deze eigen bijdrage is gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij toeslagen.nl op peildatum 21-2-2021. Het is mogelijk dat het aantal uren kinderopvang per kind op toeslagen.nl afwijkt van het aantal uren dat je betaalde. Ben je het niet eens met de vergoeding: zie de volgende link:

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding

Wat moet je nu doen?

Je hoeft in principe niets te doen. Je hoeft niets aan de overheid of aan ons door te geven (indien je géén recht hebt/had op kinderopvangtoeslag neem dan contact op met ons). Het geld dat je ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. De ouders ontvangen hierover rond 22 mei a.s. bericht en vanaf 28 mei a.s. zal er met de uitbetaling door het SVB gestart worden.

Of je nu wel of géén gebruik hebt gemaakt van de opvang, je krijgt de gemaakte kosten tot het maximale tarief in zijn geheel terug.

CORONA UPDATE 14-04-2021

Protocol kinderopvang aangepast.

Naar aanleiding van de aankondiging dat de BSO weer opengaat, is het protocol kinderopvang aangepast. Daarnaast zijn een aantal andere wijzigingen doorgevoerd.
De belangrijkste wijzigingen in het protocol op een rijtje:

 • De heropening van de BSO en het opstellen van een locatie-specifiek plan
 • Wettelijke vereisten uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 zijn uitgelicht in het protocol
 • Voor pedagogisch medewerkers of gastouders die zwanger zijn geldt het advies om in het laatste trimester geen werkzaamheden meer uit te voeren waarbij het niet lukt om afstand te houden tot anderen. De uitzondering die gold voor het werken met kinderen van 0-4 jaar is komen te vervallen.

Download via de link hieronder direct de meest recente versie van het protocol kinderopvang, met aanvullende maatregelen om verspreiding op  kinderdagverblijven, de BSO en de gastouderopvang tegen te gaan.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage update 14-04-2021

Om te zorgen dat ouders hun plek behouden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier opengaat, heeft het kabinet hen opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting hun reguliere facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. We zijn blij om te zien dat bijna alle ouders hieraan gehoor hebben gegeven en willen ze hier dan ook voor bedanken. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

CORONA UPDATE 24-02-2021

Compensatieregeling ouders lockdown Covid

CORONA UPDATE 12-02-2021

Hierbij de aangepaste beslisboom https://www.boink.info/beslisboom

CORONA UPDATE 11-02-2021
Het protocol kinderopvang is, door de gezamenlijke brancheorganisaties kinderopvang in samenwerking met SZW, aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn op het aangepaste ‘snottebellenbeleid’ en daarbij komend het testen voor kinderen. Daarnaast hebben we de info over voorrang met testen toegevoegd. De aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat verspreiding op kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang tegen wordt gegaan.
www.kinderopvang.nl

CORONA UPDATE 07-02-2021

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (6 februari 2021). De aanpassingen zitten in de (strengere) regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van kinderen is gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied gelden er nu striktere regels. Hieronder vindt u alle wijzigingen op een rij.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag komen of niet. De Engelstalige versie van de beslisboom volgt z.s.m. De 12+ beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen is ook vernieuwd.

Lees meer op: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802248704

Voor de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom

De wijzigingen

 • Een kind dat nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m en kinderen uit dezelfde groep/klas) heeft gehad met iemand met Corona moet thuisblijven en zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de gele cirkel bij de boom.
 • Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft. Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de BSO (noodopvang) of gastouder en school.
 • Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven en laat zich zo snel mogelijk testen. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de oranje en rode gebieden.

Voorrang bij testen op Covid-19 voor medewerkers in de kinderopvang

Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Lees meer hierover op: www.veranderingenkinderopvang.nl of via www.stichtingnysa.nl

CORONA UPDATE 03-02-2021

SAMENGEVAT:

Een aantal aandachtspunten in het kort:
1. De gastouderopvang is open voor ieder kind tot 13 jaar (gastouders kunnen de naschoolse opvang gewoon laten doorgaan);
2. Gastouders krijgen voorrang bij het testen (de regeling hiervoor wordt momenteel uitgewerkt);
3. De maatregelen wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen is herzien. Zie voor het nieuwe protocol: https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht…
4. Generiek Kader
Het RIVM heeft een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Zie ook: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/…/kinderopvang…
5. Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.
6. Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders
Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt

Deze informatie is hieronder ook te vinden maar dan met meer toelichting.

Kinderopvang en gastouderopvang vanaf maandag 8 februari weer volledig open www.veranderingenkinderopvang.nl

Zoals afgelopen zondag door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest.

Contacten beperken
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Generiek kader kinderopvang 

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang  aangepast.
Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald

Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang en school te beperken. De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

CORONA UPDATE 02-02-2021

Kinderopvang: noodopvang
De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.
LET OP: Volgens de NYSA (Branchevereniging voor gastouders) geldt het volgende: De bso-opvang blijft gesloten en is alleen voor noodopvang beschikbaar. Gastouders die bso-opvang verlenen, vallen hier niet onder. De gastouderopvang is open, ook voor bso-opvang. (Echter wij, Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd, hebben dit in de officiële teksten vanuit de overheid nog niet gelezen) Wellicht heeft NYSA al eerder contact gehad met het ministerie hierover. Zodra dit duidelijk is zullen we dit zsm hier vermelden.

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft
Wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Lees meer op de pagina’s:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

Voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde peildatum van de gegevens die toen verwerkt waren bij de kinderopvangtoeslag. Deze datum is nog steeds onbekend.

CORONA UPDATE 01-02-2021

Basisscholen en kinderdagopvang weer open

De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO door blijven lopen (echter niet voor gastouderopvang), voor de dagopvang stopt het.

Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

Aanscherping maatregelen
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

BK, BMK en BOINK zijn onafgebroken in overleg over deze aanvullende maatregelen. Uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat de maatregelen werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: houders, medewerkers, kinderen en ouders.  Ook zullen wij zo spoedig mogelijk alle beschikbare informatie ook voor de gastouderopvang toepasbaar maken en communiceren.

De aangepaste richtlijnen zullen worden doorgevoerd in het protocol kinderopvang en de beslisboom.

Lees ook: www.rijksoverheid.nl

www.kinderopvang.nl

CORONA UPDATE 30-01-2021

www.nu.nl De basisscholen en de kinderopvang kunnen weer open. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het demissionaire kabinet, melden ingewijden zaterdag na berichtgeving van de NOS.

Het kabinet, dat eerder deze week zinspeelde op heropening in de week van 8 februari, spreekt zondag over het advies in het Catshuis.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei vrijdag dat hij de kans “zeer groot” acht dat de opening van de basisscholen in de week van 8 februari gerealiseerd kan worden. Volgens de minister moet er “iets heel raars gebeuren” wil dat niet lukken.

Premier Mark Rutte zegt dat de heropening van de scholen, met name in het primaire onderwijs, de hoogste prioriteit heeft. Hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd.

CORONA UPDATE 26-01-2021

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?
Net als tijdens de lockdown dit voorjaar ontvangen alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Ook de ouders die gebruik maken van de noodopvang en al klant zijn bij de kinderopvang, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.

Wat hoeven ouders niet aan te passen?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag hoeven dit niet aan te passen. Net als dit voorjaar wordt die gewoon doorbetaald door de Belastingdienst als de ouders hun facturen door betalen.

Wat moeten ouders wel aanpassen?
Wel is het belangrijk dat ouders wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst over hun afname van kinderopvang-uren als gevolg van wijzigingen in hun werk. Bijvoorbeeld als het aantal gewerkte uren in hun werkcontract of hun inkomen verandert.

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar, de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

CORONA UPDATE 25-01-2021

Mogen gastouders buiten zijn tijdens de avondklok als dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen?

Als u voor uw werk als gastouder naar buiten moet, dan moet u een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. U kunt ook de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

CORONA UPDATE 18-01-2021 

De kinderopvanglocaties en de basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang.
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/1/18/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-open

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?
Voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van een bepaalde peildatum van de gegevens die toen verwerkt waren bij de kinderopvangtoeslag. Deze datum is nog steeds onbekend.
U ontvangt de vergoeding vanzelf op uw rekening en u hoeft dit niet zelf aan te vragen. De datum voor de betaling is nog niet bekend.
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/nieuws/sluiting-kinderopvang 

Er zijn ouders die gebruik maken van de kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag. Een veelgestelde vraag aan KNGO is of deze ouders ook gecompenseerd worden tot aan het maximumuurtarief. Het antwoord van de Rijksoverheid is: www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl

CORONA UPDATE 12-01-2021 

Protocol voor de kinderopvang, versie 7 januari 2021
Er zijn nieuwe inzichten van het RIVM in het protocol opgenomen. De belangrijkste verandering is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. In de versie d.d. 7 januari 2021 is met geel gearceerd welke aanvullingen er zijn gedaan. Zie de volgende link voor het protocol: www.kinderopvang.nl 

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Eigen bijdrage vraagouders

De Rijksoverheid gaat tijdens deze lockdown en sluiting van de kinderopvang weer een de eigen bijdrage kinderopvang vergoeden aan de ouders.

De eigen bijdrage is het verschil tussen de bruto kosten van de kinderopvang onder aftrek van het recht op kinderopvangtoeslag. Is het uurtarief van de kinderopvangorganisatie hoger dan het maximum uurtarief van de belastingdienst ? Dan worden de bruto kosten gemaximaliseerd tot het uurtarief van de belastingdienst.

Het is nog niet precies bekend hoe het traject deze keer verloopt. Bij de eerste lockdown is een groep ouders benadeeld omdat deze niet tijdig de wijzigingen hadden doorgegeven aan de Belastingdienst / Kinderopvangtoeslag. Nu is er tijdens deze lockdown ook nog een jaarwisseling, dit maakt het traject vast niet simpeler. Zorg er dus voor dat je zsm mogelijk de juiste gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst (dat dien je altijd al binnen 4 weken door te geven).

 • Heeft u al het nieuwe uurtarief per 1 januari 2021 doorgegeven ?
 • Hoe hoog is uw geschatte jaarinkomen 2021 ?
 • Klopt nog de opgaaf van de kinderopvanguren ?

Wijzig zo snel mogelijk de kinderopvangtoeslag voor 2021 (en 2020). Geef de juiste gegevens door via Mijn toeslagen of via App Kinderopvangtoeslag.

CORONA update 07-01-2021

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We, de brancheorganisatie, hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn. Dus de beslisboom van 2 december geldt nog steeds.

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Testbeleid
Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl.. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom zullen we in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aanpassen. Gezien het feit dat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom hebben we besloten nu geen nieuwe versie te publiceren. Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan zullen we de beslisboom uiteraard aanpassen.

CORONA update 19-12-2020 9.00 uur (Kinderopvangtoeslag)
Belangrijk voor ouders: Zorg dat je de kinderopvangtoeslag goed hebt staan. Klopt het inkomen? Kloppen het aantal uren? Etc. Mocht dit niet zo zijn dan is het advies dit zsm aan te passen. De belastingdienst zal namelijk wederom een peildatum hanteren voor de compensatie van de eigen bijdrage. Wat de peildatum zal zijn is onbekend. 

Lees ook op: www.rijksoverheid.nl vragen voor ouders  / vragen omtrent noodopvang

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen;

1.Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

 • Ja, Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen
Geef wijzigingen van het inkomen/ aantal uren etc. door aan de belastingdienst. Het is belangrijk om de gegevens actueel te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor structurele aanpassingen in de uurprijs of gebruik van kinderopvang. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met het ons.

Werkt u door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.

Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Poster kinderopvang 17-12-2020

CORONA update 14-12-2020 22.30 uur

(Via deze pagina proberen we de laatste informatie te verstrekken omtrent de lockdown & gastouderopvang die door de overheid is ingesteld. Zodra er meer informatie bekend zal zijn, zal dit op deze pagina te vinden zijn.)

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is met ingang van woensdag 16 december a.s. gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alléén gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang? 
Voor de duidelijkheid: De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Gastouderopvang wordt veel gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om géén gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

De gastouderopvang wordt dus apart gezien van de kinderopvang. Het onderscheid wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang.

Toelichting noodopvang: Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen
Kwetsbare kinderen: Informatie omtrent kwetsbare kinderen vanuit de rijksoverheid

Informatie vanuit de overheid:
Zie de volgende site: www.rijksoverheid.nl informatie voor ouders en www.rijksoverheid.nl informatie voor organisaties en gastouders

De cruciale beroepen:
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen;
www.rijksoverheid.nl Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

Doorbetaling – Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Er is nog een hoop onduidelijk, dus er volgt op korte termijn sowieso een update. Duidelijk is in ieder geval wel dat de overheid wederom de eigen bijdrage zal gaan vergoeden tot het maximum uurtarief. Dit geldt voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang. Wij verzoeken daarom wederom de kinderopvangfactuur te allen tijden door te betalen, omdat deze voor iedereen gecompenseerd wordt door onze overheid (tot het max. uurtarief). De gastouder dient gewoon de gereserveerde uren te schrijven (Zoals in de eerste lock down ook was)
Zorg daarom ook dat je als vraagouder het juiste aantal uur aanvraagt bij de Belastingdienst. Het ligt voor de hand dat de Sociale Verzekeringsbank wederom gebruikt maakt van een peildatum en daar niet van afwijkt. Gastouders die werken conform de dienstverlening aan huisregeling, hebben net als werknemers altijd recht op doorbetaling.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.
Lees meer hierover: www.rijksoverheid.nl Tegemoetkoming eigen bijdrage