Gastouderopvang – Update Caronavirus 23-04-2020

CORONA-Update  23-04-2020

Beste vraag- & gastouder(s),

Hierbij de laatste informatie omtrent de stand van zaken bij de gastouderopvang.
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang voor.

Zodra we meer informatie hebben dan laten we weer van ons horen.

Informatie voor vraagouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
en tevens informatie hoe het basisonderwijs gaat starten:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Informatie voor gastouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
(Deze bovengenoemde sites worden dagelijks bijgewerkt)

Tot 10 mei blijft het zoals het nu al is en vanaf 11 mei zijn er enkele grote wijzigingen;

Open gaan van de opvang
De kinderopvang gaat vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. De dagopvang (0-4 jaar) gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen (dus dagopvang + BSO). (Let op: ons vermoeden is dat BSO kinderen (tijdens de normale schooltijd) niet geregistreerd / gefactureerd mogen worden. Dit was vóór 11 mei ook al zo. Zodra we hier meer informatie over hebben laten we van ons horen.)

De buitenschoolse opvang (BSO), die NIET via de gastouder verloopt, volgt hetzelfde ritme als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders.

Noodopvang
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren, voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang/gastouderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.
Bron: https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4413259776&fbclid=IwAR0fcrLu0umh4n2xZVsNSoOr_hd-yte__9UBfx5VfgEs2ujBtVAWAhbjA5k

Gastouders die in risicogroepen vallen
Op dit moment is onduidelijk hoe om te gaan met gastouders die in risicogroepen vallen zodra de opvang per 11 mei open gaat. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit laten weten. Ook is er over gesproken dat medewerkers in de kinderopvang getest kunnen worden bij klachten. Hierover is verder nog niets bekend.
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/onderzoek-als-basis-voor-openen-basisscholen-en-kinderopvang/

Gastouders die zich zorgen maken en zich afvragen of ze wel/niet open gaan verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen om deze zorgen te bespreken.

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Compensatie eigen bijdrage aan ouders
Ouders met kinderen op de kinderopvang, krijgen ook hun eigen bijdrage over een groot deel van mei terug. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. De einddatum van de compensatieregeling is nog niet bekend (wellicht 20 mei 2020?). Let op: De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door gastouders / gastouderbureaus vanaf 11 mei te laten vervallen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat ouders de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en met 28 april terugkrijgen. De kinderopvang was in die periode voor het grootste deel gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep – bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie – konden er gebruik van maken. Maar ook zij krijgen de eigen bijdrage teruggestort op hun rekening.
Bron: https://www.nieuwsszw.nl/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders/ en
https://nos.nl/artikel/2331369-ouders-krijgen-eigen-bijdrage-kinderopvang-over-mei-ook-terug.html
Wij zijn bezig om dit verder uit te werken. Zodra hier meer duidelijkheid over is hoe we dit uit gaan voeren dan laten we van ons horen.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen? AANGEPAST 23-04-2020
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden / koorts (boven 38 graden Celsius) of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard als je even de zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan kan dat ook. Je mag ons altijd per mail/telefoon bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.
Bosch en duinweg 5
5363 SC Velp
Tel: 0486-421637
E-mail: info@gast-ouder.nl

“Like” onze nieuwe facebookpagina voor het laatste nieuws, klik hier.

18-04-2020

Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we deze communiceren richting onze vraag- & gastouders. Wordt vervolgd.

15-04-2020

Beste gast & vraagouders,

Hierbij het gastouder journaal van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. Een journaal om jullie allemaal een hart onder de riem te steken. Veel kijkplezier.

https://www.facebook.com/gastouderbureau.grave.mill.landerd.eo/videos/1100412783651268/

Warme groeten,

Het team van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

3-4-2020
Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID-19 is gericht op het in stand houden van het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun medische geschiedenis.
Lees meer hierover: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Voor de opvang geldt:

 • Is jouw eigen kind of een huisgenoot die tijdens de noodopvang aanwezig is, ziek?  Dan kan jij geen noodopvang (meer) bieden. Hiervoor geldt ook dat het gaat om niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten óf koorts.
 • Behoort jouw kind, jijzelf of huisgenoot tot de, door de overheid benoemde, kwetsbare groep? Dan kan jij geen noodopvang bieden, gezien het feit dat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Twijfel je of jij noodopvang moet blijven bieden? Je mag ons altijd benaderen per telefoon of mail.

21-03-2020

Beste vraag- & gastouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

LET OP: Ons vermoeden is dat de eigen bijdrage geldt tot het maximum uurtarief € 6,27.  Hoe dit er allemaal praktisch uit komt te zien is onduidelijk. Vragen hierover kunnen we dus ook nog niet beantwoorden. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we het weten.

Registratie van uren door de gastouder
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen..

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Wat als de gastouder i.v.m. bijvoorbeeld ziekte geen noodopvang kan bieden.
Ook hierbij geldt hetzelfde; De gastouder mag de reguliere contracturen (bij al haar vraagouders) schrijven vanaf 16 maart 2020.

En schrijven van de uren bij flexibele gastouderopvang?
Mocht er per maand een verschillende hoeveelheid uren worden afgenomen bij een gastouder, bijvoorbeeld omdat de vraagouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren wat normaliter deze maand afgenomen zou worden. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Noodopvang
Voor ouders (wel of niet aangesloten bij ons) met een cruciaal beroep geldt, jullie hebben recht op noodopvang. Kun je deze opvang zelf echt niet regelen en mocht de gastouder deze vanwege ziekte NIET kunnen bieden, neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken of we opvang elders kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen extra kosten verbonden!

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard ook als je even je zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan horen we graag. Je mag ons altijd bellen of mailen.

Meer informatie vind je op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

_____________________________________________________________________________________________________________

DATUM 18-03-2020

Beste gast- & vraagouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

* Site vanuit de overheid
* Lijst cruciale beroepen
* Term Noodopvang
* Noodopvang nodig? Wij horen graag van u.
* Registratie van uren door de gastouder
* Kosten facturen gastouderopvang.
* Advies vanuit het RIVM
* Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen v.w.b. de noodopvang?
* Opvang door de gemeenten
* Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie.
* Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
* Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers
* En hoe nu verder?

Wij posten de laatste dagen veel informatie op Facebook. Aangezien er in een hele korte tijd heel veel informatie verstrekt worden zullen wij dit voortaan ook op onze website berichten. Kijk dan op:
www.gast-ouder.nl/gastouderopvang-update-caronavirus

Site vanuit de overheid
Wij verzoeken u allen om de site van de rijksoverheid te lezen. Hier staan heel veel vragen en antwoorden op die van toepassing zijn op de kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Lijst cruciale beroepen

Wij krijgen veel vragen omtrent de lijst van cruciale beroepen. Hierbij wat extra informatie. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.
Ons beleid hierbij is: Streng aan de poort. Oftewel mocht je twijfelen dan bepalen wij (met de informatie die we nu hebben), in overleg met de gastouder, hoe hierin te handelen.
Uitgangspunt:
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf (de vraagouder) de kinderen op te vangen als dat kan.
Let op: De lijst met cruciale beroepen is iets aangevuld:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR3OR_5vCB3ZehleIydjkpEaFiOndG-LU8m7XBjePnjcV_u_dngOBgvXXxY

Term noodopvang
Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Vraagouders met een cruciaal beroep hebben recht op noodopvang. Mocht de gastouder deze NIET kunnen bieden, wat dan?
Neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken waar dat we toch opvang kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen kosten verbonden!
Voor gastouders: Zodra wij een aanvraag voor noodopvang ontvangen zullen wij contact opnemen om te kijken bij wie we de noodopvang kunnen plaatsen.

Registratie van uren
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!  Oftewel voor het bieden van noodopvang kun je als gastouder géén extra kosten vragen of uren schrijven, je krijgt namelijk al doorbetaald van andere ouders. Ouders mogen niet op extra kosten gejaagd worden.

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen. De school is namelijk verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooluren. Lees meer hierover onder het kopje: Opvang door de gemeenten.

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert. (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Kosten facturen gastouderopvang
De kinderopvang is in deze crisis in een bijzonder positie geplaatst. Wij hebben een maatschappelijke functie in deze crisis die wij ook allemaal op moet pakken.

Dus voor de vraagouder geldt: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
Ouders dienen door te betalen. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. Er wordt door staatssecretaris Van Ark en haar ambtenaren met alle inzet gezocht naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

Opvang in het huis van de vraagouder
Alle maatregelen gelden ook voor gastouders die bij vraagouders thuis opvangen. Op de vraag of de opvang moet sluiten wanneer in het huis van de vraagouders (met cruciale beroepen) een gezinslid ziek is: Ja, dan moet de opvang gesloten worden. 

Advies vanuit het RIVM
Voor de noodopvang houden wij ons aan het richtlijn van het RIVM:

Als uw kind klachten heeft zoals omschreven door het RIVM, dan moet hij/zij thuisblijven tot 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn.

 • Met andere woorden, heeft een kind last van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts: dan kan een kind niet naar de gastouder.
  ● Meld uw kind in dat geval zo snel mogelijk af bij de gastouder.
  ● Krijgt uw kind tijdens de opvang klachten, dan vragen wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.
  ● Heeft u zelf klachten zoals omschreven door het RIVM, dan vragen wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Tevens ook voor een gastouder geldt dat als de gastouder en/of huisgenoten last heeft/hebben van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts zij haar opvang moet sluiten.
Voor vraagouders (met cruciale beroepen): Neem dan contact op met ons! Dan gaan we kijken of we ergens anders plek hebben!

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen als ik noodopvang biedt?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of wanneer kinderen jong en fysiek ingesteld zijn en elkaar vaak vastpakken, om in een papieren zakdoekje of in de hand te niezen/hoesten en dan de handen direct te wassen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Opvang door de gemeenten:
Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund en geadviseerd door de VNG. Wij hebben contact gehad met diverse gemeenten en de gemeenten zijn hier druk mee bezig. De verwachting is dat zij op dit moment graag de opvang laten bij de opvanglocaties die al bekend zijn. Mochten er vraagouders met cruciale beroepen toch opvang nodig hebben kunnen ze zeker bij ons (Gastouderbureau) echter ook bij de gemeente terecht. Dit is tevens het advies vanuit de VNG. Men adviseert namelijk haar leden, de gemeenten, om kinderen zoveel als mogelijk op de eigen locatie op te vangen, dus vast te houden aan locatie met vertrouwde ruimten en vertrouwde gezichten. Dit is in lijn met het standpunt van de Brancheorganisatie Kinderopvang om in te zetten op de emotionele veiligheid van kinderen en, zeker bij de jongste kinderen, ze niet uit hun vertrouwde omgeving te halen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/18/vragen–antwoorden-advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers LET OP: Dit geldt vooralsnog dus niet voor gastouders/gastouderbureaus/kinderdagverblijven.
Het kabinet heeft dinsdagavond een grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Dit steunpakket is bedoeld om de economische schade van de Coronacrisis te beperken. Zo komt er een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten en kunnen bedrijven uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Zie verder de bijlage.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?
Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
Hierbij een brief vanuit de minister van Gehandicaptenzaken:
https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken/nieuws/redacties-hou-aandacht-voor-mensen-met-beperking-bij-deze-corona-crisis?fbclid=IwAR0EL8B4CZROxZxAcJSnw8jDK5XI4lbXEFQePWPJznfi3Jn9nZp1zLDISUE

En hoe nu verder?
De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten? Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. Het ministerie van SZW is hierover al aan het nadenken.

Tot slot,

Houd allemaal het hoofd koel. Wij hebben met zoveel mogelijke zorg dit bericht geschreven. De verwachting is dat binnen enkele dagen er nog veel meer bekend gaat worden. Daarom zullen we ook de informatie plaatsen op onze website en jullie bij nieuwe informatie weer inlichten.Mochten er vragen en/op opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag.

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.