Gastouderopvang – Update Caronavirus 21-03-2020

UPDATE 21-03-2020

Beste vraag- & gastouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

LET OP: Ons vermoeden is dat de eigen bijdrage geldt tot het maximum uurtarief € 6,27.  Hoe dit er allemaal praktisch uit komt te zien is onduidelijk. Vragen hierover kunnen we dus ook nog niet beantwoorden. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we het weten.

Registratie van uren door de gastouder
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen..

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Wat als de gastouder i.v.m. bijvoorbeeld ziekte geen noodopvang kan bieden.
Ook hierbij geldt hetzelfde; De gastouder mag de reguliere contracturen (bij al haar vraagouders) schrijven vanaf 16 maart 2020.

En schrijven van de uren bij flexibele gastouderopvang?
Mocht er per maand een verschillende hoeveelheid uren worden afgenomen bij een gastouder, bijvoorbeeld omdat de vraagouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren wat normaliter deze maand afgenomen zou worden. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Noodopvang
Voor ouders (wel of niet aangesloten bij ons) met een cruciaal beroep geldt, jullie hebben recht op noodopvang. Kun je deze opvang zelf echt niet regelen en mocht de gastouder deze vanwege ziekte NIET kunnen bieden, neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken of we opvang elders kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen extra kosten verbonden!

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard ook als je even je zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan horen we graag. Je mag ons altijd bellen of mailen.

Meer informatie vind je op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

_____________________________________________________________________________________________________________

DATUM 18-03-2020

Beste gast- & vraagouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

* Site vanuit de overheid
* Lijst cruciale beroepen
* Term Noodopvang
* Noodopvang nodig? Wij horen graag van u.
* Registratie van uren door de gastouder
* Kosten facturen gastouderopvang.
* Advies vanuit het RIVM
* Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen v.w.b. de noodopvang?
* Opvang door de gemeenten
* Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie.
* Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
* Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers
* En hoe nu verder?

Wij posten de laatste dagen veel informatie op Facebook. Aangezien er in een hele korte tijd heel veel informatie verstrekt worden zullen wij dit voortaan ook op onze website berichten. Kijk dan op:
www.gast-ouder.nl/gastouderopvang-update-caronavirus

Site vanuit de overheid
Wij verzoeken u allen om de site van de rijksoverheid te lezen. Hier staan heel veel vragen en antwoorden op die van toepassing zijn op de kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Lijst cruciale beroepen

Wij krijgen veel vragen omtrent de lijst van cruciale beroepen. Hierbij wat extra informatie. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.
Ons beleid hierbij is: Streng aan de poort. Oftewel mocht je twijfelen dan bepalen wij (met de informatie die we nu hebben), in overleg met de gastouder, hoe hierin te handelen.
Uitgangspunt:
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf (de vraagouder) de kinderen op te vangen als dat kan.
Let op: De lijst met cruciale beroepen is iets aangevuld:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR3OR_5vCB3ZehleIydjkpEaFiOndG-LU8m7XBjePnjcV_u_dngOBgvXXxY

Term noodopvang
Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Vraagouders met een cruciaal beroep hebben recht op noodopvang. Mocht de gastouder deze NIET kunnen bieden, wat dan?
Neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken waar dat we toch opvang kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen kosten verbonden!
Voor gastouders: Zodra wij een aanvraag voor noodopvang ontvangen zullen wij contact opnemen om te kijken bij wie we de noodopvang kunnen plaatsen.

Registratie van uren
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!  Oftewel voor het bieden van noodopvang kun je als gastouder géén extra kosten vragen of uren schrijven, je krijgt namelijk al doorbetaald van andere ouders. Ouders mogen niet op extra kosten gejaagd worden.

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen. De school is namelijk verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooluren. Lees meer hierover onder het kopje: Opvang door de gemeenten.

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert. (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Kosten facturen gastouderopvang
De kinderopvang is in deze crisis in een bijzonder positie geplaatst. Wij hebben een maatschappelijke functie in deze crisis die wij ook allemaal op moet pakken.

Dus voor de vraagouder geldt: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
Ouders dienen door te betalen. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. Er wordt door staatssecretaris Van Ark en haar ambtenaren met alle inzet gezocht naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

Opvang in het huis van de vraagouder
Alle maatregelen gelden ook voor gastouders die bij vraagouders thuis opvangen. Op de vraag of de opvang moet sluiten wanneer in het huis van de vraagouders (met cruciale beroepen) een gezinslid ziek is: Ja, dan moet de opvang gesloten worden. 

Advies vanuit het RIVM
Voor de noodopvang houden wij ons aan het richtlijn van het RIVM:

Als uw kind klachten heeft zoals omschreven door het RIVM, dan moet hij/zij thuisblijven tot 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn.

 • Met andere woorden, heeft een kind last van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts: dan kan een kind niet naar de gastouder.
  ● Meld uw kind in dat geval zo snel mogelijk af bij de gastouder.
  ● Krijgt uw kind tijdens de opvang klachten, dan vragen wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.
  ● Heeft u zelf klachten zoals omschreven door het RIVM, dan vragen wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Tevens ook voor een gastouder geldt dat als de gastouder en/of huisgenoten last heeft/hebben van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts zij haar opvang moet sluiten.
Voor vraagouders (met cruciale beroepen): Neem dan contact op met ons! Dan gaan we kijken of we ergens anders plek hebben!

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen als ik noodopvang biedt?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of wanneer kinderen jong en fysiek ingesteld zijn en elkaar vaak vastpakken, om in een papieren zakdoekje of in de hand te niezen/hoesten en dan de handen direct te wassen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Opvang door de gemeenten:
Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund en geadviseerd door de VNG. Wij hebben contact gehad met diverse gemeenten en de gemeenten zijn hier druk mee bezig. De verwachting is dat zij op dit moment graag de opvang laten bij de opvanglocaties die al bekend zijn. Mochten er vraagouders met cruciale beroepen toch opvang nodig hebben kunnen ze zeker bij ons (Gastouderbureau) echter ook bij de gemeente terecht. Dit is tevens het advies vanuit de VNG. Men adviseert namelijk haar leden, de gemeenten, om kinderen zoveel als mogelijk op de eigen locatie op te vangen, dus vast te houden aan locatie met vertrouwde ruimten en vertrouwde gezichten. Dit is in lijn met het standpunt van de Brancheorganisatie Kinderopvang om in te zetten op de emotionele veiligheid van kinderen en, zeker bij de jongste kinderen, ze niet uit hun vertrouwde omgeving te halen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/18/vragen–antwoorden-advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers LET OP: Dit geldt vooralsnog dus niet voor gastouders/gastouderbureaus/kinderdagverblijven.
Het kabinet heeft dinsdagavond een grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Dit steunpakket is bedoeld om de economische schade van de Coronacrisis te beperken. Zo komt er een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten en kunnen bedrijven uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Zie verder de bijlage.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?
Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
Hierbij een brief vanuit de minister van Gehandicaptenzaken:
https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken/nieuws/redacties-hou-aandacht-voor-mensen-met-beperking-bij-deze-corona-crisis?fbclid=IwAR0EL8B4CZROxZxAcJSnw8jDK5XI4lbXEFQePWPJznfi3Jn9nZp1zLDISUE

En hoe nu verder?
De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten? Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. Het ministerie van SZW is hierover al aan het nadenken.

Tot slot,

Houd allemaal het hoofd koel. Wij hebben met zoveel mogelijke zorg dit bericht geschreven. De verwachting is dat binnen enkele dagen er nog veel meer bekend gaat worden. Daarom zullen we ook de informatie plaatsen op onze website en jullie bij nieuwe informatie weer inlichten.Mochten er vragen en/op opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag.

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.