Gastouder worden

U wilt gastouder worden? Op deze pagina vindt u praktische informatie over gastouderschap en hoe u zich kunt aanmelden als gastouder.

Hoe word ik gastouder?

Hieronder vindt u stapsgewijs de aanmeldprocedure bij Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

 1. Vrijblijvend aanmelden via het inschrijfformulier of via telefoon
  Wilt u gastouder worden, dan kunt u zich bij ons aanmelden via ons inschrijfformulier. Een bemiddelingsmedewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
 2. Telefonisch contact
  Tijdens de telefonische intake zullen uw wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart worden gebracht.
 3. Werving van opvangkinderen
  Mocht u zelf nog geen opvangkinderen hebben gevonden dan kunt u een profiel aanmaken op onze matchingssite. Tevens kunnen wij in overleg voor u bemiddelen. Ook kunnen wij een advertentie maken die u ophangt in uw buurt (bijv. in supermarkten).
 4. Kennismakingsgesprek en risico-inventarisatie
  Na aanmelding komt onze bemiddelingsmedewerker op de opvanglocatie langs voor een gesprek en een risico-inventarisatie.
 5. Aanleveren benodigde documenten
  Als gastouderbureau zijn wij verplicht om een compleet dossier bij te houden. Wij hebben van u enkele documenten nodig, namelijk een kopie van het legitimatiebewijs, VOG verklaring(en), diploma en EHBO-certificaat.
 6. Aanmelding bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
  Staat u al geregistreerd in het LRKP? Dan kunt u een extra bemiddelingsrelatie met ons aangaan.

Wilt u zich registreren? Dan dienen wij een officiële aanvraag voor u in bij de gemeente. Bij deze aanvraag sturen wij uw documenten en een risico-inventarisatie mee. De gemeente en GGD  checkt vervolgens of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Het registratieproces bij het LRKP duurt maximaal 10 weken.

Enkele gemeenten rekenen leges voor registratie, wijzigingen en/of uitschrijvingen in het LRKP. Deze kosten berekenen wij door aan de betreffende gastouder. Vraag dit bij ons na.

Na registratie in het LRKP kan de opvang van start gaan. Zodra u geregistreerd staat als gastouder komen de ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U krijgt bij ons een persoonlijke inlogcode voor het online urensysteem.

Eisen gastouder

Om gastouder te worden dient u aan de volgende criteria te voldoen:

 1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid in orde;
 2. U bent 18 jaar of ouder;
 3. Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak;
 4. Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden;
 5. Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën;
 6. Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken;
 7. Kennis hebben van ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en deze in praktijk kunnen brengen;
 8. U heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.
 9. In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen;
 10. Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten;
 11. Regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 12. Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 13. Goed telefonisch bereikbaar;
 14. U bent in het bezit van een VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag). Deze is via de site van de overheid te downloaden en bij ons op te vragen. De VOG verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 15. Wanneer de gastouderopvang bij u in huis plaatsvindt, dienen alle inwonende huisgenoten boven de 18 jaar ook te beschikken over een VOG verklaring.
 16. U heeft een diploma op minimaal MBO-2 Zorg en Welzijn of een diploma die voldoet aan de eisen van de overheid. Bekijk hier een diplomalijst voor gastouders. Het gastouderbureau kan u hier meer over toelichten.
 17. Kinderen onder de 1,5 jaar hebben een aparte slaapruimte.
 18. De gehele opvanglocatie moet altijd rookvrij zijn.
 19. 2 keer per jaar komt iemand van het gastouderbureau langs om te bespreken hoe de opvang verloopt en om de risico-inventarisatie uit te voeren. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en een plan van aanpak zijn er om de risico’s van opvang te verkleinen. Tevens dienen evt. huisgenoten van de gastouder op de hoogte te zijn van de risico-inventarisatie en het actieplan.
 20. U woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder.
 21. Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders aanwezig.

Gastouders en eigen kinderen

De meeste gastouders hebben zelf ook kinderen, maar dit is geen vereiste. Als u kinderen hebt is dit werk goed te combineren met de zorg voor uw eigen gezin. Het prettige van deze opvangvorm is dat u gewoon thuis kan blijven en dat u een beperkt aantal kinderen opvangt. Zo kunt u dus een goede band met hen opbouwen.

Aanmelden als gastouder

Als u geïnteresseerd bent om gastouder te worden én aan bovenstaande criteria voldoet, kunt u zich bij ons aanmelden. Wij voorzien u dan van meer informatie en de gang van zaken. Ook kunt u vrijblijvend een afspraak bij ons maken om een eventueel gastouderschap te bespreken.