Vind een gastouder aan huis

Wil je graag een gastouder aan huis? Ook daar kan Gastouderbureau Betsie bij bemiddelen. Een gastouder in je eigen huis is ideaal als je wil dat kinderen in hun eigen omgeving opgevangen worden.  Ook als je voor meerdere kinderen opvang zoekt, is dit een hele mooie oplossing. Wel zijn er, voor de veiligheid van jou, de kinderen, en ook voor de gastouder zelf, een aantal regels waaraan je je moet houden. Zo moet je huis aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, maar er zijn ook andere regels en wetgeving die dienen ter bescherming van alle partijen. We leggen je hieronder graag uit waar je zoal rekening mee dient te houden.

Vaste uurtarieven

Als je kiest voor een gastouder die jouw kind(eren) in je eigen huis opvangt, dan betaal je één tarief per uur, ongeacht het aantal kinderen dat zij tegelijkertijd opvangt. Het maximaal aantal kinderen is hierbij  De gastouder aan huis bepaalt zelf het uurtarief en dit ligt meestal tussen de EUR 14,- en EUR 20,- . Het tarief kan in elk geval nooit minder zijn dan het wettelijke minimumloon.

Gastouder aan huis: Regeling Dienstverlening aan huis

Een gastouder aan huis valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis. Dat betekent dat de gastouder recht heeft op 8% vakantietoeslag over het loon en op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. De gastouder mag maximaal 3 dagen per week bij jou werken. Als dat meer dagen zijn, zul je haar in loondienst moeten nemen.

Vakantie en ziekte

De gastouder heeft dus recht op 4 weken vakantie en loondoorbetaling tijdens opname van deze vakantie-uren. Valt een werkdag van de gastouder op een officiële feestdag? Dan heeft zij recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.

Is je gastouder, die werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis, ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw gastouder niet door hoeft te betalen. Is je gastouder na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van dat bedrag leggen jullie op voorhand met elkaar vast. Jullie kunnen bijvoorbeeld afspreken dat je gewoon 100% van het loon doorbetaalt, maar gebruikelijker is het om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Gastouder aan huis: Zelfstandige (ZZP’er)

Werkt een gastouder als zelfstandige, dan valt zij niet onder de regeling “Dienstverlening aan huis” en heeft zij ook geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en vakantie.
Ook voor een transitievergoeding komt de zelfstandige gastouder niet in aanmerking (zie onderstaande). Wel kunnen hierover in overleg  afspraken gemaakt worden.

Landelijk register kinderopvang

Een gastouder aan huis moet altijd geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratie is gekoppeld aan zowel jouw adres als aan de gastouder.
Voor de registratie komt een bemiddelingsmedewerkster een risico-inventarisatie uitvoeren, om te kijken of de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Ook wordt er gekeken of de gastouder aan alle eisen voldoet.
Wanneer dit allemaal in orde is, kan de gastouder aangemeld worden bij de gemeente en deze geeft de GGD opdracht om een inspectie uit te voeren. Let op: er zijn gemeenten die voor het registeren van een gastouder bij ouders aan huis legeskosten berekenen.

Lees meer omtrent dienstverlening aan huis in volgend document, klik hier.

Transitievergoeding:

Indien deze gastouders in loondienst zijn bij de vraagouder is de transitievergoeding van toepassing. Indien een gastouder voor een werkgever (vraagouder) werkt, dan heeft de gastouder recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) van 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag, tenzij de gastouder zelfstandige is.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de hoogte van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst.

Er is geen recht op een transitievergoeding als de gastouder zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en om die reden is ontslagen. Als deze zich bijvoorbeeld schuldig heeft gemaakt aan diefstal of verduistering, dan heeft de gastouder geen recht op een transitievergoeding. Ook heeft de gastouder geen recht op transitievergoeding als de gastouder zelf ontslag neemt, of als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Wij zijn je graag van dienst.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier, mail naar info@gast-ouder.nl of bel op 0486 421637.

Wij helpen je graag verder

Gastouderburau Betsie
Heihoekscheweg 2
5363 SB Velp (NB)
t. 0486 - 421 637

Volg ons op:

 

Onze regio's: Noord-Brabant, Limburg & Gelderland