Informatie Gastouder aan huis.

Als je kiest voor een gastouder, die jouw kind(eren) in je eigen huis opvangt, betaal je haar een tarief per uur, onafhankelijk van het aantal kinderen dat zij tegelijkertijd opvangt. De gastouder aan huis bepaalt haar eigen uurtarief en dit ligt meestal tussen de EUR 14,- en EUR 20,- . Het tarief kan nooit minder zijn dan het wettelijke minimumloon.
Een gastouder die werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis, heeft recht op 8% vakantietoeslag over het loon en recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Een gastouder die valt onder de regeling dienstverlening aan huis, mag maximaal 3 dagen per week werken, anders moet je haar in loondienst nemen. Een gastouder heeft recht op 4 weken vakantie en loondoorbetaling tijdens opname van deze vakantie-uren.
Valt een werkdag van de gastouder op een officiële feestdag? Dan heeft zij recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag. Is je gastouder, die werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis ziek? Dan heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw gastouder niet door hoeft te betalen. Is je gastouder na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat je je gastouder tijdens ziekte doorbetaalt, leg je op voorhand met elkaar vast. Het kan zijn dat jullie afspreken dat je gewoon 100% van het loon doorbetaalt. Gebruikelijker is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Werkt een gastouder als zelfstandige, dan valt zij niet onder de regeling “Dienstverlening aan huis” en heeft zij geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en vakantie.
Werkt een gastouder als zelfstandige dan heeft zij geen recht op transitievergoeding, (zie onderstaande). In overleg kunnen hiervoor mogelijk afspraken gemaakt worden.
Een gastouder aan huis moet geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratie is gekoppeld aan adres en aan de gastouder.
Voor de registratie komt een bemiddelingsmedewerkster een risico-inventarisatie uitvoeren, om te kijken of de locatie aan de veiligheidseisen voldoen. Ook wordt er gekeken of de gastouder aan alle eisen voldoet.
Indien dit in orde is, kan de gastouder aangemeld worden bij de gemeente en deze geeft de GGD opdracht om een inspectie uit te voeren. Let op: Er zijn gemeenten die voor het registeren van een gastouder bij ouders aan huis legeskosten berekenen.

Lees meer omtrent dienstverlening aan huis in volgend document, klik hier.

Transitievergoeding:
Indien deze gastouders in loondienst zijn bij de vraagouder is de transitievergoeding van toepassing. Indien een gastouder voor een werkgever (vraagouder) werkt, dan heeft de gastouder recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) van 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag, tenzij de gastouder zelfstandige is.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de hoogte van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst.

Er is geen recht op een transitievergoeding als de gastouder zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en om die reden is ontslagen. Als deze zich bijvoorbeeld schuldig heeft gemaakt aan diefstal of verduistering, dan heeft de gastouder geen recht op een transitievergoeding. Ook heeft de gastouder geen recht op transitievergoeding als de gastouder zelf ontslag neemt, of als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Wij zijn je graag van dienst.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier, mail naar info@gast-ouder.nl of bel op 0486 421637.

Wij helpen je graag verder

Gastouderburau Betsie
Heihoekscheweg 2
5363 SB Velp (NB)
t. 0486 - 421 637

Volg ons op:

 

Onze regio's: Noord-Brabant, Limburg & Gelderland